top of page
new1 new background first fold_edited.png

Извънкласни дейности

Извънкласните дейности са неразделна част от образователния път на ученика, като предлагат възможности за растеж, обогатяване и развитие на умения извън класната стая. Тези дейности осигуряват структурирана и подкрепяща среда, в която учениците могат да изследват своите интереси, да намерят нови приятели и да придобият ценни житейски умения. Ние предлагаме набор от извънкласни дейности, които се водят от външни учители и треньори, специализирали в обучението на малки деца.
IMG_3621.JPG
bottom of page